TÄVLINGSREGLER

Spelregler:

 • En match är tre minuter lång. Det vinnande lagets poäng beräknas såhär: Match vunnen <30 sekunder = 150 poäng. Match vunnen >30 sekunder = 150 poäng – antalet sekunder det tar laget att vinna.
 • Matchen är slut när motståndarlagets startpall har bestigits.
 • Om du blir träffad riktas geväret mot marken och du räcker upp en hand för att visa att du blivit träffad.
 • En träff = färgträff, alltså måste färg synas på dig eller markören.
 • Innan matchstart riktas geväret nedåt, pipan mot marken.
 • Förbjudet att skjuta någon som är närmre än tre meter.


Praktikaliteter:

 • Skyddsmask måste användas på spelplanen – VIKTIGT!!
 • Allt skjutande måste ske horisontellt, inga skott rakt uppåt.
 • Förbjudet att skjuta utanför spelbanorna.
 • Ingen egen utrustning, allt lånas på plats.
 • Om du är osäker på om du blivit träffad eller ej, fråga en domare.


Gudomliga regler:

 • Domarna dömer, ingen idé att argumentera emot.
 • VI-Ling förbehåller sig rätten att bestämma över samtliga regler och får göra om dem som vi vill. Vi har slutgiltigt beslut.
 • Domarna och VI-Ling kan diskvalificera lag som inte följer regler eller beter sig illa.