Festerivänner

FESTERIVÄNNERDet finns många fler än vi som gör året till vad det blir. Alla andra festerier och mästerier på Linköpings universitet och deras hemsidor hittar du här!

FESTERI /MÄSTERI

SEKTIONSTILLHÖRIGHET

LOGGA

Matematik Naturvetenskap (MatNat)


Teknisk- och kemisk biologi (TB & KB)


Clubmästeriet

Industriell ekonomi (I)


Data och IT (D)


Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet (ELIN)


Nationalekonomi och statsvetenskap (FLiNS)


Maskinsektionen (M)


Medicinsk biologi (MedBi)


Affärsjuridiska föreningen (AJF)


Kognitionsvetenskap (KogVet)


Lärarsektionen


Medicinska Föreningen (MF)


Logopedsektionen


Personalvetare (PA & BVG)


Psykologernas sektion (Stimulus)


Sjukgymnastsektionen


Sektionen för kultur (SeKeL)


Systemvetenskap (SAKS)


Sjuksköterskesektionen (SSK)


Teknisk fysik och elektroteknik (Y, Yi & Med)