FESTERIVÄNNERDet finns många fler än vi som gör året till vad det blir. Alla andra festerier och mästerier på Linköpings universitet och deras hemsidor hittar du här!

FESTERI/MÄSTERI

SEKTIONSTILLHÖRIGHET

LOGGA

Matematik Naturvetenskap (MatNat)


Teknisk och kemisk biologi (TB & KB)


Industriell ekonomi (I)


Data och IT (D)


Ekonomiföreningen vid Linköpings Universitet (ELIN)
Medicinsk biologi (MedBi)


Affärsjuridiska föreningen (AJF)


Kognitionsvetenskap (KogVet)


Lärarsektionen


Medicinska föreningen (MF)


Logopedsektionen


Personalvetare (PA & BVG)


Psykologernas sektion (Stimulus)


Sjukgymnastsektionen


Sektionen för kultur (SeKeL)


Systemvetenskap (SAKS)


Sjuksköteskesektionen (SSK)


Teknisk fysik och elektronik (Y, Yi & Med)