Kontakt

POST & NAMN: MAILADRESS

Sjäf, Hannes: chef@vi-ling.se


Kassör, Pernilla: kassor@vi-ling.se


Personal, Melanie: personal@vi-ling.se


PR & Info, Adam: info@vi-ling.se


Spons, Hannes: naringslivsansvarig@vi-ling.se


Ljud & ljus, Fred: ljudljus@vi-ling.se


Transport & bokning, Vincent: transport&bokning@vi-ling.se


Öl & bar, Alfred: alkohol@vi-ling.se


Tryck & design, Tim: tryck&design@vi-ling.se


Sittning, Line: sittning@vi-ling.se


Biljett & paintball & gückel, Lianne: biljett&paintball@vi-ling.se


Mat, Amanda: mat@vi-ling.se